HYBEL TIL LEIE

- En introduksjon

Folk som går på visning for å finne et sted å bo, har et bestemt sett av forventninger, og de ser etter bestemte kvaliteter ved det potensielle bostedet. Oppsøker man en kunstutstilling e.l. er det selvfølgelig med en helt annen type forventning, og man leter etter helt andre kvaliteter. Gjennom mitt prosjekt vil jeg at disse to gruppene av "iakttagere" i ulikt ærend og med ulike forventninger skal få møtes. Jeg vil utfordre og leke litt med det blikket man har når man går på henholdsvis en visning eller en utstilling. Jeg vil at både kunstpublikumet og de som er kommet for å finne et sted å bo skal få en positiv overraskelse. Jeg ser ikke bort i fra at noen kommer i dobbelt ærend og at noen også får dobbelt igjen.

 

Første skritt på veien var å sette denne annonsen i avisen. Snart kom SVARENE fra diverse huseiere. Hva tenker jeg å gjøre, rosemale veggene? En hektisk uke ventet. Research’en gav større utbytte enn hva jeg hadde forestilt meg. Jeg la fram mine idèer om å gjøre rommet til en kunstnerisk helhet, gå fysisk til verks, ta fatt i og fremheve eksisterende kvaliteter i rommet, bearbeide det på en utfordrende måte, jobbe malerisk og med belysning, la spor etter eksempelvis tidligere beboere være en del av materialet osv… Men fokus for samtalene med de ulike huseierne ble først og fremst deres idèer; deres person, deres prosjekter, deres historier, deres kunstsyn og deres forestillinger om prosjektet .jeg kanskje ville gjennomføre i deres leilighet. Huseierne har mye å by på. EN FLYGER DYRKER DRUER PÅ LOFTET. En er opptatt av speilets magi, en annen er oppslukt av sterke farger. En vandrer barfot omkring der hvor det er høyt under taket og forteller om fortidens husfrue og tjenerne, og om hvorledes fruen har innordnet seg for å sende hemmelige meldinger til kjøkkenet. Dette kunne blitt en lang historie. To måneder før avgangsutstillingen i Kunstforeningen faller valget (for denne gang) på en hybel, ca. 25 kvadrat, i Welhavensgate 52. Jeg slipper å betale leie og får gjøre så å si hva jeg vil. Verket skal stå ferdig i begynnelsen av mai. Da leies hybelen ut igjen. VISNINGEN vil foregå torsdag 3.mai fra kl.18.00.


>>>>

[societyofcontrol] [whitecube] [close window]